น้ำยาฆ่าเชื้อ Chlorhexan

Chlorhexan เป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อที่ประกอบด้วยแอลกอฮอล์ 70% และ Chlorhexidine 2%