น้ำยาฆ่าเชื้อ Hypochlor

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Hypochlor เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่เป็นสารละลาย Sodium Hypochlorite เข้มข้น 5.25%