น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง

อีออนเมด ผลิตน้ำยาล้างไตทางช่องท้องด้วยตนเอง 2 ประเภท ได้แก่ น้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบ CAPD และน้ำยาล้างไตทางช่องท้องแบบ APD