“ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ” คือคำกล่าวที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญและคุณค่าของการมีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ผู้คนในปัจจุบันต่างเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บมากมาย ที่ส่งผลต่อหลายส่วนของร่างกาย และหนึ่งในโรคต่าง ๆ ที่มนุษย์เราต้องเผชิญในปัจจุบันก็คือโรคไตเรื้อรัง การขจัดหรือแก้ไขปัญหาของโรคนี้เพื่อรักษาชีวิตของผู้ป่วยนับเป็นล้าน ๆ คนด้วย “การฟอกไต” จึงเป็นการรักษาทางการแพทย์ก้าวหน้าที่นำมาใช้รักษาผู้ป่วย

ในปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาด้วยการฟอกไตเพิ่มมากขึ้นในทวีปเอเชีย ในขณะที่อุปกรณ์และเครื่องมือการรักษายังคงมีจำกัด ด้วยปัจจัยดังกล่าว บริษัท อีออนเมด จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์สำหรับการฟอกไตในประเทศไทย จึงมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในภูมิภาคประชาคมอาเซียนและในวงกว้าง

 

บริษัท อีออนเมด จำกัด เป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญและให้บริการด้านการการฟอกไต โดยบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับการฟอกไตและอุปกรณ์การแพทย์ พร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต อาทิ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร และบุคลากรด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

 

เราตั้งปณิธานในการพัฒนาการสาธารณสุขด้วยความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และความรับผิดชอบ

 

เรามาร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์เหล่านี้พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาชีวิตมนุษย์ด้วยกันนะครับ

 

ชุมพล ม่วงพลับ

กรรมการผู้จัดการ