อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือด

อุปกรณ์สำหรับการล้างไต Hemodialysis Bloodline Systems ประกอบด้วยตัวล็อก (Luer Lock) และ Spike (ตัวเชื่อมต่อ) สำหรับการรักษาแบบเข็มเดี่ยว (Single-Needle) เข็มเดี่ยวแบบ Single-Needle Cross-Over หรือเข็มคู่เพื่อใช้กับเครื่องฟอกไต