การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นวิทยาการการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังซึ่งผู้ป่วยยังคงดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ขั้นตอนการรักษาคือการนำเลือดของผู้ป่วยมาฟอกให้บริสุทธิ์ โดยการแยกของเสียเจือปนออกจากเลือดก่อนที่จะส่งเลือดกลับคืนสู่ร่างกายของผู้ป่วย โดย บริษัท อีออนเมด เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายเครื่องไตเทียมฟอกเลือดของ บริษัท บี. บราวน์ (B. Braun) จากประเทศเยอรมัน

 

นอกจากนั้น  อีออนเมดยังเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือด ได้แก่ ตัวกรองเลือด (Dialyzer) ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับกรองของเสียด้วยการแยกอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อขจัดพิษที่เจือออกจากเลือดในระหว่างกระบวนการล้างไต และอุปกรณ์สำหรับการล้างไต Hemodialysis Bloodline Systems ประกอบด้วยตัวล็อก (Luer Lock) และ Spike (ตัวเชื่อมต่อ) สำหรับการรักษาแบบเข็มเดี่ยว (Single-Needle) เข็มเดี่ยวแบบ Single-Needle Cross-Over หรือเข็มคู่เพื่อใช้กับเครื่องฟอกไต