นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

พร้อมประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะทางด้านไตเทียม

ผลิตภัณฑ์ของเรา

  • น้ำยาล้างไต
  • น้ำยาฆ่าเชื้อ
  • น้ำยาล้างไตทางช่องท้อง
  •  ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์
  •  เครื่องไตเทียมฟอกเลือด
  •  ตัวกรองเลือด
  •  อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการฟอกเลือด

อีออนเมดได้นำนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมประสบการณ์และองค์ความรู้เฉพาะทางด้านไตเทียมมาพัฒนาจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจ