น้ำยาล้างไต

อีออนเมดเป็นผู้ผลิตน้ำยาล้างไต Haemo A®  Haemo B® และ Renal A - Renal B น้ำยาล้างไตชนิด A และชนิด B น้ำยาล้างไตเข้มข้นชนิด A ใช้ควบคู่กับ น้ำยาล้างไตเข้มข้นชนิด B โดยได้ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐาน ISO 13485 และ GMP