อีออนเมด เป็นบริษัทคนไทยซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยโรคไต รวมทั้งศูนย์ไตเทียมที่ให้บริการอย่างครบวงจรในหลายสาขาทั่วทุกภาคของประเทศ จึงมีความพร้อมทุกด้านในการดำเนินธุรกิจศูนย์ไตเทียมและเปิดโอกาสในการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

  • บริการให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้น
  • ช่วยด้านการออกแบบพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ในการใช้สอยได้อย่างสูงสุด
  • การจัดสรรเครื่องไตเทียมที่ทันสมัยและน้ำยาล้างไตต่างๆ ซึ่งทางบริษัทผลิตเองด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและได้มาตรฐานระดับสากล
  • จัดอบรมบุคลากรจนเกิดความเชี่ยวชาญในการบริการและดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง
  • บริหารจัดการศูนย์ไตเทียมด้วยประสบการณ์ความชำนาญ นำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้