ตัวกรองเลือด

ตัวกรองเลือด (Dialyzer) เป็นเครื่องมือสำหรับกรองของเสียด้วยการแยกอนุภาคขนาดเล็ก เพื่อขจัดพิษที่เจือออกจากเลือดในระหว่างกระบวนการล้างไต โดย บริษัท อีออนเมด เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่จัดจำหน่ายตัวกรองเลือดของ บริษัท บี. บราวน์ (B. Braun) จากประเทศเยอรมัน