น้ำยาฆ่าเชื้อ Peroxan

ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อ Peroxan เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีส่วนประกอบของกรด Peracetic เข้มข้น 4.5% ซึ่งเป็นกรดอินทรีย์ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อสูง แต่ไม่มีสารตกค้างหรือสารที่เกิดหลังการฆ่าเชื้อที่เป็นอันตราย