รายละเอียดงาน

 1. ควบคุมดูแล จัดทำและแก้ไขเอกสารขึ้นทะเบียน ISO9001/ISO17025/ISO13485, GMP
 2. รับผิดชอบดูแล ควบคุม จัดเก็บ แจกจ่าย เรียกคืนและตลอดจนการขออนุมัติทำลายเอกสาร ทั้งภายในและภายนอก
 3. จัดหมวดหมู่และควบคุมบัญชีรายการเอกสาร
 4. ประสานงานทุกฝ่ายเพื่องานคุณภาพ ISO9001/ISO17025/ISO13485, GMP
 5. ควบคุมเอกสารกลาง และศูนย์ควบคุมเอกสารย่อยของแต่ละหน่วยงาน
 6. ดำเนินการวางแผน Internal & External Audit
 7. ติดตามผลการแก้ไข CAR/PAR ทั้งระบบ
 8. ดูแลระบบการร้องขอดำเนินด้านเอกสาร
 9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร/QMR

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ชาย/หญิง อายุ 25 – 45 ปี
 3. มีพื้นฐานงานด้านเอกสาร ISO และ GMP ไม่น้อยกว่า 2-5 ปี
 4. มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001/13485/17025 และ GMPจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 7. มีภาวะผู้นำ สามารถนำเดินการจัดทำเอกสารอย่างเต็มระบบ และการอบรม
 8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดี (Word, Excel, Power point)
 9. สามารถเริ่มงานได้ทันที
สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา (บางตำแหน่ง)
 • เงินช่วยเหลืองานศพ (พนักงาน บิดา มารดา และบุตร)
 • อื่นๆตามกฎหมายกำหนด
วิธีการสมัคร      – สมัครผ่านทางอีเมล์

ติดต่อ

คุณฐิตารีย์
บริษัท อีออนเมด จำกัด
72/1 ม.5 ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ : 034-326-925 ถึง 7 ต่อ 211
อีเมล : hr@aeonmed.co.th (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์www.aeonmed.co.th
สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม